Sitemap
   

Jordbundsanalyser og gødningstal


I forbindelse med anlæggelse af haver er det en god idé at kende jordens næringsindhold, på denne måde kan valget af planter optimeres så de passer bedst muligt til jordbundsforholdene. Kendes næringstofindholdet kan gødningen optimeres bedst muligt.

Gartneren i Byen har en konsulent tilknyttet til undersøgelse af jordbundsforholdene, hvis det er nødvendigt.

 

 

Nedsivningsprøver


I forbindelse med diverse jordarbejder, fx ved anlæggelse af planteområder, boldbaner mm, hvor jordens beskaffenhed er vigtig kan vi tilbyde at lave nedsivningsprøver med professionel afrapportering.

 

 

Miljørådgivning


I private haver og mindre anlæg kan der være brug for rådgivning omkring indretning, hvis der er problemer med jordforurening.

Gartneren i Byen tilbyder også dette og hjælper gerne med idéer til indretningen, således at der kommer mindst mulig gene af forureningen. Vi har tilknyttet en miljøingeniør til dette formål.